CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG)

An Giang Port Joint Stock Company

117,600

(%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa117,600

Cao nhất117,600

Thấp nhất117,600

KLGD

Vốn hóa1,623

Dư mua

Dư bán1,300

Cao 52T 117,600

Thấp 52T106,900

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*208

P/E565.38

F P/E360.64

BVPS10,603

P/B11.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CAG: CDN CLL ACV HAH PHP
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng An Giang