CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG)

An Giang Port Joint Stock Company

85,700

(%)
10/07/2020 15:05

Mở cửa85,700

Cao nhất85,700

Thấp nhất85,700

KLGD

Vốn hóa1,183

Dư mua

Dư bán1,700

Cao 52T 117,300

Thấp 52T85,700

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*269

P/E318.59

F P/E281.58

BVPS10,686

P/B8.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CAG: CDN DS3 DVP HMH HPG
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng An Giang