Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
Xây dựng nhà các loại; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng đi thuê

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉL29 Khu L - Đường 27 - P. Hưng Thạnh - Q. Cái Răng - Tp. Cần Thơ
• Điện thoại
• Fax
• Email
• Website
Văn phòng đại diện