CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,900

(%)
21/08/2019 11:42

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 8,900

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T40

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS63

P/E141.27

F P/E47.29

BVPS11,236

P/B0.79

Mã xem cùng C92: CAG CAN CAP BBS C47
Trending: MWG (27.579) - VNM (27.419) - HPG (25.131) - FPT (22.435) - VGI (18.420)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492