CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

3,200

-100 (-3.03%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa3,400

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,200

KLGD1,100

Vốn hóa17

Dư mua3,200

Dư bán3,700

Cao 52T 9,200

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T947

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-3.42

F P/E21.92

BVPS11,208

P/B0.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: CSC CMS AME CAN CT6
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492