CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,200

(%)
16/07/2019 15:03

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,200

KLGD

Vốn hóa44

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T46

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS63

P/E130.16

F P/E43.57

BVPS12,120

P/B0.68

Mã xem cùng C92: GTH QTC TRS CDC CEE
Trending: HPG (24.406) - MWG (22.360) - VNM (22.319) - QNS (16.160) - CTG (13.803)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492