CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,900

(%)
18/10/2019 15:01

Mở cửa8,900

Cao nhất8,900

Thấp nhất8,900

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán33,200

Cao 52T 8,900

Thấp 52T5,500

KLBQ 52T16

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E141.27

F P/E47.29

BVPS11,236

P/B0.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: CAN DS3 FLC HHV KSB
Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492