CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

9,200

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa9,200

Cao nhất9,200

Thấp nhất9,200

KLGD

Vốn hóa49

Dư mua

Dư bán2,900

Cao 52T 9,200

Thấp 52T7,500

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E146.03

F P/E48.88

BVPS11,136

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: ACM C4G EIB TV1 VIG
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nguyễn Anh Hưng3,815,97871.82
Nguyễn Vĩnh Lộc880,00016.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Nguyễn Anh Hưng2,675,11350.35
Nguyễn Vĩnh Lộc880,00016.56
Văn Nam Trung500,0769.41
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Nguyễn Anh Hưng2,675,11350.35
Nguyễn Vĩnh Lộc880,00016.56
Văn Nam Trung500,0769.41