CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

3,900

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua5,200

Dư bán11,200

Cao 52T 9,200

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T1,213

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-4.05

F P/E25.90

BVPS11,208

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: C4G CAP HAD NAP TTT
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Nguyễn Anh Hưng3,815,97871.82
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Nguyễn Anh Hưng3,815,97871.82
Nguyễn Vĩnh Lộc880,00016.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Nguyễn Anh Hưng2,675,11350.35
Nguyễn Vĩnh Lộc880,00016.56
Văn Nam Trung500,0769.41