CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

3,900

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua5,200

Dư bán11,200

Cao 52T 9,200

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T1,213

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-4.05

F P/E25.90

BVPS11,208

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: MWG CAP HAD NAP TTT
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài17,1800.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,41899.54
Tổ chức nước ngoài3,3000.06
Tổ chức trong nước4,0220.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài17,1800.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,39899.54
Tổ chức nước ngoài3,3000.06
Tổ chức trong nước4,0420.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
24/03/2017Cá nhân nước ngoài17,2560.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,01399.53
Tổ chức nước ngoài3,2000.06
Tổ chức trong nước4,4510.08