CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,900

(%)
11/11/2019 15:00

Mở cửa8,900

Cao nhất8,900

Thấp nhất8,900

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán3,200

Cao 52T 8,900

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T7

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E141.27

F P/E47.29

BVPS10,893

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: CEO C4G C69 MBS PSL
Trending: FLC (28.125) - VNM (27.151) - HPG (24.630) - MBB (19.852) - FPT (19.078)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài17,1800.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,39899.54
Tổ chức nước ngoài3,3000.06
Tổ chức trong nước4,0420.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
24/03/2017Cá nhân nước ngoài17,2560.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,01399.53
Tổ chức nước ngoài3,2000.06
Tổ chức trong nước4,4510.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
01/03/2016Cá nhân nước ngoài17,2560.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,287,90099.53
Tổ chức nước ngoài3,2000.06
Tổ chức trong nước4,5640.09