CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,200

(%)
19/07/2019 15:01

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,200

KLGD

Vốn hóa44

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T46

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS63

P/E130.16

F P/E43.57

BVPS12,120

P/B0.68

Mã xem cùng C92: ASA BID BPC BXH C32
Trending: HPG (25.974) - MWG (24.519) - VNM (23.672) - MBB (17.733) - VCB (17.096)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài17,1800.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,39899.54
Tổ chức nước ngoài3,3000.06
Tổ chức trong nước4,0420.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
24/03/2017Cá nhân nước ngoài17,2560.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,01399.53
Tổ chức nước ngoài3,2000.06
Tổ chức trong nước4,4510.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
01/03/2016Cá nhân nước ngoài17,2560.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,287,90099.53
Tổ chức nước ngoài3,2000.06
Tổ chức trong nước4,5640.09