CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

9,200

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa9,200

Cao nhất9,200

Thấp nhất9,200

KLGD

Vốn hóa49

Dư mua

Dư bán2,900

Cao 52T 9,200

Thấp 52T7,500

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E146.03

F P/E48.88

BVPS11,136

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: ACM C4G EIB TV1 VIG
Trending: HPG (7.176) - VNM (7.065) - FPT (6.128) - MWG (6.039) - MBB (5.555)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài17,1800.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,39899.54
Tổ chức nước ngoài3,3000.06
Tổ chức trong nước4,0420.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
24/03/2017Cá nhân nước ngoài17,2560.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,288,01399.53
Tổ chức nước ngoài3,2000.06
Tổ chức trong nước4,4510.08
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
01/03/2016Cá nhân nước ngoài17,2560.32Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,287,90099.53
Tổ chức nước ngoài3,2000.06
Tổ chức trong nước4,5640.09