CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,900

(%)
12/12/2019 11:03

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 8,900

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T6

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E141.27

F P/E47.29

BVPS10,893

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: C4G NTB SDD VHG B82
Trending: VNM (25.124) - HPG (24.024) - MSN (18.860) - FLC (17.487) - MWG (16.899)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2008 31/12/2008