CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

3,600

100 (+2.86%)
13/08/2020 15:05

Mở cửa3,400

Cao nhất3,600

Thấp nhất3,300

KLGD1,400

Vốn hóa19

Dư mua2,000

Dư bán5,400

Cao 52T 9,200

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T981

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-3.63

F P/E23.24

BVPS11,208

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: CTI C47 CMS SCI C69
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Anh HưngCTHĐQT/GĐ1974KS Xây dựng/ThS QTKD3,815,9782007
Ông Đinh Quốc HùngTVHĐQT1964KS Máy XD32,0622001
Ông Nguyễn Cảnh TùngTVHĐQT/Phó GĐ1974KS Cầu đường67,8141993
Ông Nguyễn Đình LụcTVHĐQT/Phó GĐ1968CN Cầu đường101,5521999
Ông Nguyễn Đình NôngTBKS1966Đại học/CN Kinh tế29,0101997
Ông Lê LinhThành viên BKS-N/a12,429N/A
Ông Nguyễn Chí ThôngThành viên BKS-N/a15,036N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Anh HưngCTHĐQT/GĐ Điều hành1974KS Xây dựng/ThS QTKD3,815,9782007
Ông Đinh Quốc HùngTVHĐQT1964KS Máy XD32,0622001
Ông Nguyễn Cảnh TùngTVHĐQT/Phó GĐ1974KS Cầu đường67,8141993
Ông Nguyễn Đình LụcTVHĐQT/Phó GĐ1968Đại học/KS Cơ Khí101,5521999
Ông Nguyễn Đình NôngTBKS1966Đại học/CN Kinh tế29,0101997
Ông Lê LinhThành viên BKS-N/a12,429N/A
Ông Nguyễn Chí ThôngThành viên BKS-N/a15,036N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Anh HưngCTHĐQT/GĐ Điều hành1974KS Xây dựng/ThS QTKD3,815,9782007
Ông Đinh Quốc HùngTVHĐQT1964KS Máy XD32,0622001
Ông Nguyễn Cảnh TùngTVHĐQT/Phó GĐ1974KS Cầu đường67,8141993
Ông Nguyễn Đình LụcTVHĐQT/Phó GĐ1968Đại học/KS Cơ Khí101,5521999
Ông Nguyễn Đình NôngTBKS1966Đại học/CN Kinh tế29,0101997
Ông Lê LinhThành viên BKS-N/a11,729N/A
Ông Nguyễn Chí ThôngThành viên BKS-N/a15,036N/A