CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

9,200

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa9,200

Cao nhất9,200

Thấp nhất9,200

KLGD

Vốn hóa49

Dư mua

Dư bán2,900

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E146.03

F P/E48.88

BVPS11,136

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: C47 CAN CMS CT6 HGM
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Anh HưngCTHĐQT/GĐ Điều hành1974KS Xây dựng/ThS QTKD3,815,9781999
Ông Đinh Quốc HùngTVHĐQT1964KS Máy XD32,0622001
Ông Nguyễn Cảnh TùngTVHĐQT/Phó GĐ1974KS Cầu đường67,8141993
Ông Nguyễn Đình LụcTVHĐQT/Phó GĐ1968Đại học/KS Cơ Khí101,5521993
Ông Nguyễn Đình NôngTBKS1966Đại học/CN Kinh tế29,0101997
Ông Lê LinhThành viên BKS-N/a12,429N/A
Ông Nguyễn Chí ThôngThành viên BKS-N/a15,036N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Anh HưngCTHĐQT/GĐ Điều hành1974KS Xây dựng/ThS QTKD3,815,9781999
Ông Đinh Quốc HùngTVHĐQT1964KS Máy XD32,0622001
Ông Nguyễn Cảnh TùngTVHĐQT/Phó GĐ1974KS Cầu đường67,8141993
Ông Nguyễn Đình LụcTVHĐQT/Phó GĐ1968Đại học/KS Cơ Khí101,5521993
Ông Nguyễn Đình NôngTBKS1966Đại học/CN Kinh tế29,0101997
Ông Lê LinhThành viên BKS-N/a11,729N/A
Ông Nguyễn Chí ThôngThành viên BKS-N/a15,036N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Nguyễn Anh HưngCTHĐQT/GĐ Điều hành1974KS Xây dựng/ThS QTKD2,675,1131999
Ông Đinh Quốc HùngTVHĐQT1964KS Máy XD32,0622001
Ông Nguyễn Cảnh TùngTVHĐQT/Phó GĐ1974KS Cầu đường67,8141993
Ông Nguyễn Đình LụcTVHĐQT/Phó GĐ1968Đại học/KS Cơ Khí101,5521993
Ông Nguyễn Đình NôngTBKS1966Đại học/CN Kinh tế29,0101997
Ông Lê LinhThành viên BKS-N/a12,429N/A
Ông Nguyễn Chí ThôngThành viên BKS-N/a15,036N/A