CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69)

1369 Construction Joint Stock Company

4,800

200 (+4.35%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa4,500

Cao nhất5,000

Thấp nhất4,400

KLGD518,900

Vốn hóa72

Dư mua124,100

Dư bán112,800

Cao 52T 30,400

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T274,457

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*445

P/E10.34

F P/E6.90

BVPS10,413

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C69: ART ROS VNM L14 MBG
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng 1369

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4%

+/- Qua 1 tháng-31.43%

+/- Qua 1 quý-31.40%

+/- Qua 1 năm-20.74%

+/- Niêm yết-34.48%

Cao nhất 52 tuần (27/09/2019)*30,363

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*4,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)253,490

KLGD/Ngày (1 tháng)320,582

KLGD/Ngày (1 quý)309,598

KLGD/Ngày (1 năm)274,457

Nhiều nhất 52 tuần (23/12/2019)*1,748,600

Ít nhất 52 tuần (11/12/2019)*9,300