CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69)

1369 Construction Joint Stock Company

7,300

-500 (-6.41%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa7,700

Cao nhất8,100

Thấp nhất7,100

KLGD896,966

Vốn hóa110

Dư mua24,834

Dư bán169,434

Cao 52T 30,400

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T243,662

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*774

P/E10.08

F P/E11.70

BVPS10,417

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C69: ART ROS DPG LMH CTR
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng 1369

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+15.87%

+/- Qua 1 tháng+32.73%

+/- Qua 1 quý-33.27%

+/- Qua 1 năm+80.83%

+/- Niêm yết-0.35%

Cao nhất 52 tuần (27/09/2019)*30,363

Thấp nhất 52 tuần (18/02/2019)*4,037

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)483,101

KLGD/Ngày (1 tháng)253,689

KLGD/Ngày (1 quý)266,048

KLGD/Ngày (1 năm)243,662

Nhiều nhất 52 tuần (23/12/2019)*1,748,600

Ít nhất 52 tuần (25/02/2019)*100