CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69)

1369 Construction Joint Stock Company

9,000

(%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa8,900

Cao nhất9,000

Thấp nhất8,900

KLGD182,000

Vốn hóa135

Dư mua105,600

Dư bán208,600

Cao 52T 29,700

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T269,259

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*445

P/E20.22

F P/E16.88

BVPS10,522

P/B0.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C69: MBG C47 SHS HBC ART
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng 1369