CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69)

1369 Construction Joint Stock Company

7,300

(%)
19/02/2020 13:22

Mở cửa7,300

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,000

KLGD487,780

Vốn hóa110

Dư mua140,320

Dư bán177,720

Cao 52T 30,400

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T243,662

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*774

P/E9.43

F P/E10.95

BVPS10,417

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C69: ART ROS DPG LMH CTR
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng 1369