CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69)

1369 Construction Joint Stock Company

7,300

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa7,400

Cao nhất7,400

Thấp nhất7,000

KLGD43,915

Vốn hóa110

Dư mua52,185

Dư bán199,185

Cao 52T 30,400

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T250,808

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*774

P/E9.43

F P/E10.95

BVPS10,417

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C69: ROS ART DPG VCS CTR
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng 1369