CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69)

1369 Construction Joint Stock Company

7,300

-500 (-6.41%)
18/02/2020 15:03

Mở cửa7,700

Cao nhất8,100

Thấp nhất7,100

KLGD896,966

Vốn hóa110

Dư mua24,834

Dư bán169,434

Cao 52T 30,400

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T243,662

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*774

P/E10.08

F P/E11.70

BVPS10,417

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C69: ART ROS DPG LMH CTR
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng 1369