Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G)

CIENCO4 Group Joint Stock Company

14,000

400 (+2.94%)
20/05/2022 14:59

Mở cửa13,600

Cao nhất14,200

Thấp nhất13,600

KLGD3,454,145

Vốn hóa3,146.05

Dư mua2,059,709

Dư bán894,890

Cao 52T 26,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T2,753,601

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta2.61

EPS561

P/E24.33

F P/E15.33

BVPS10,834

P/B1.26

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng C4G: CEO FLC DIG HPG HHV
Trending: HPG (125,433) - FLC (106,415) - DIG (103,911) - CEO (87,498) - MBB (76,666)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Thành lập năm 1962 với tiền thân là Cục công trình - Bộ Giao thông vận tải. Ngày 10/12/2018, cổ phiếu C4G giao dịch trên thị trường UPCoM. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi; Mua bán các sản phẩm xây dựng. Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông là hoạt động kinh doanh chính của CIENCO4. Công t... Xem thêm

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 - TCT 319422,000 (VND)51
Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh170,513 (VND)30
Công ty TNHH MTV BOT Thái Nguyên - Chợ Mới350,000 (VND)49.31
CTCP 40730,000 (VND)49
CTCP 41230,000 (VND)35
CTCP 41420,000 (VND)49
CTCP 42240,000 (VND)49
CTCP 49940,000 (VND)49
CTCP Đầu tư Cienco4 Land10,598 (VND)68.88
CTCP Green Tea Islands9,500 (VND)100
CTCP Thiết bị giáo dục 234,200 (VND)29.43
CTCP Tư vấn CIENCO48,000 (VND)37.50
CTCP Xây dựng và Đầu tư 41520,000 (VND)35
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 - TCT 319422,000 (VND)50
Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh170,513 (VND)50
Công ty TNHH MTV BOT Thái Nguyên - Chợ Mới350,000 (VND)49.31
CTCP 40730,000 (VND)49
CTCP 41230,000 (VND)35
CTCP 41420,000 (VND)49
CTCP 42240,000 (VND)49
CTCP 49940,000 (VND)49
CTCP Đầu tư Cienco4 Land10,599 (VND)68.88
CTCP Green Tea Islands7,252 (VND)100
CTCP Thiết bị giáo dục 234,200 (VND)31.30
CTCP Xây dựng và Đầu tư 41520,000 (VND)35
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/06/2018Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 - TCT 319422,000 (VND)51
Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh170,513 (VND)50
Công ty TNHH MTV BOT Thái Nguyên - Chợ Mới350,000 (VND)49.31
CTCP 40730,000 (VND)49
CTCP 41230,000 (VND)35
CTCP 41420,000 (VND)49
CTCP 42240,000 (VND)49
CTCP 49940,000 (VND)49
CTCP Đầu tư Cienco4 Land10,599 (VND)68.88
CTCP Green Tea Islands7,252 (VND)100
CTCP Thiết bị giáo dục 234,200 (VND)31.30
CTCP Xây dựng và Đầu tư 41520,000 (VND)35
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.