Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G)

CIENCO4 Group Joint Stock Company

14,400

500 (+3.60%)
25/05/2022 13:57

Mở cửa14,100

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,000

KLGD3,610,515

Vốn hóa3,235.94

Dư mua1,559,655

Dư bán1,157,261

Cao 52T 26,000

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T2,768,876

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta2.60

EPS561

P/E24.73

F P/E15.59

BVPS10,834

P/B1.28

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng C4G: CEO FLC HPG DIG HHV
Trending: HPG (125,803) - DIG (105,227) - FLC (90,828) - CEO (85,405) - MBB (68,556)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Thành lập năm 1962 với tiền thân là Cục công trình - Bộ Giao thông vận tải. Ngày 10/12/2018, cổ phiếu C4G giao dịch trên thị trường UPCoM. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi; Mua bán các sản phẩm xây dựng. Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông là hoạt động kinh doanh chính của CIENCO4. Công t... Xem thêm

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2021Ông Nguyễn Văn TuấnCTHĐQT1970Trung cấp Kinh tế2017
Ông Nguyễn Tuấn HuỳnhTGĐ/Phó CTHĐQT1976KS XD Cầu hầm/Thạc sỹ Kinh tế xây dựng3,492,7702013
Ông Nguyễn Anh TuânTVHĐQT-N/aN/A
Ông Đàm Xuân ToanTVHĐQT/Phó TGĐ1976ThS Kỹ thuật2000
Ông Hồ Xuân SơnTVHĐQT/Phó TGĐ1979ThS Xây dựng468,0002003
Ông Lê Đức ThọTVHĐQT/Phó TGĐ1978Thạc sỹ Kinh tế xây dựng58,6702011
Bà Trần Thị Thu HàTVHĐQT/Phó TGĐ1976KS K.Tế XD1,134,0552010
Ông Nguyễn Đình NhuậnPhó TGĐ1978ThS Cầu ĐườngN/A
Ông Nguyễn Phương VinhPhó TGĐ1984N/a110,238N/A
Ông Trần Văn ChínPhó TGĐ1959KS K.Tế XD2004
Ông Phan Sỹ HùngKTT1979CN Kinh tếN/A
Bà Đào Thị Thanh MaiTBKS1975KS K.Tế XD18,0002013
Ông Phạm Văn HiếuThành viên BKS-CN Kinh tế13,500N/A
Bà Thái Hồng LamThành viên BKS-KS K.Tế XD10,000N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2020Ông Nguyễn Văn TuấnCTHĐQT1970Trung cấp Kinh tế2017
Ông Nguyễn Tuấn HuỳnhTGĐ/Phó CTHĐQT1976KS XD Cầu hầm/Thạc sỹ Kinh tế xây dựng3,492,7702013
Ông Nguyễn Anh TânTVHĐQT1979KS Cầu đường/Thạc sỹ Kinh tế xây dựng1,000,0002002
Ông Văn Hồng TuânTVHĐQT-N/a23,700N/A
Ông Đàm Xuân ToanTVHĐQT/Phó TGĐ1976ThS Kỹ thuật2000
Ông Hồ Xuân SơnTVHĐQT/Phó TGĐ1979ThS Xây dựng468,0002003
Ông Lê Đức ThọTVHĐQT/Phó TGĐ1978Thạc sỹ Kinh tế xây dựng58,6702011
Bà Trần Thị Thu HàTVHĐQT/Phó TGĐ1976KS K.Tế XD1,134,0552010
Ông Đặng Viết ThanhPhó TGĐ1976ThS Kỹ thuật4,0002016
Ông Nguyễn Đình NhuậnPhó TGĐ-N/a-N/A
Ông Nguyễn Phương VinhPhó TGĐ1984N/a-N/A
Ông Trần Văn ChínPhó TGĐ1959KS K.Tế XD2004
Ông Phan Sỹ HùngKTT-N/aN/A
Bà Đào Thị Thanh MaiTBKS1975KS K.Tế XD18,0002013
Ông Phạm Văn HiếuThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Thái Hồng LamThành viên BKS-N/a10,000N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phầnThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Văn TuấnCTHĐQT1970Trung cấp Kinh tế2017
Ông Nguyễn Tuấn HuỳnhTGĐ/Phó CTHĐQT1976KS XD Cầu hầm/Thạc sỹ Kinh tế xây dựng3,492,7702013
Ông Nguyễn Anh TânTVHĐQT1979KS Cầu đường/Thạc sỹ Kinh tế xây dựng1,000,0002002
Ông Văn Hồng TuânTVHĐQT-N/a136,800N/A
Ông Lê Đức ThọTVHĐQT/Phó TGĐ1978Thạc sỹ Kinh tế xây dựng58,6702011
Ông Đàm Xuân ToanPhó TGĐ1976ThS Kỹ thuật266,3002000
Ông Đặng Viết ThanhPhó TGĐ1976ThS Kỹ thuật4,0002016
Ông Hồ Xuân SơnPhó TGĐ1979ThS Xây dựng468,0002003
Ông Nguyễn Phương VinhPhó TGĐ1984N/a-N/A
Ông Trần Văn ChínPhó TGĐ1959KS K.Tế XD2004
Bà Trần Thị Thu HàKTT/TVHĐQT1976KS K.Tế XD1,134,0552010
Bà Đào Thị Thanh MaiTBKS1975KS K.Tế XD18,0002013
Ông Đặng Ngọc AnhThành viên BKS-N/aN/A
Bà Thái Hồng LamThành viên BKS-N/a10,000N/A
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.