CIC39 Corporation (HOSE: C32)

25,600

-200 (-0.78%)
05/14/2021 15:00

Open25,800

High25,800

Low25,600

Vol54,100

Market Cap.384.77

Remain Bid7,000

Remain Ask19,000

52Wk High29,600

52Wk Low19,100

52Wk Avg Vol189,294

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)14.81

Dividend2,400

Dividend Yield0.09

Beta-

EPS*5,070

P/E5.09

F P/E4.46

BVPS37,112

P/B0.70

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with C32: KSB VNM HPG NT2 PPC
Trending: HPG (158,631) - VNM (147,702) - MBB (128,787) - ROS (120,438) - TCB (107,607)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week-0.97%

+/- 1 month-8.41%

+/- 1 quarter+1.59%

+/- 1 year+19.81%

+/- From listing date+19.81%

52 wk. High (01/15/2021)*29,600

52 wk. Low (07/27/2020)*19,149

Average Trading Volume/Day

Share vol./day60,660

Share vol./month98,994

Share vol./quarter169,740

Share vol./year190,345

52 Wk. Highest (03/23/2021)*657,100

52 Wk. Lowest (06/26/2020)*3,710

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.