CIC39 Corporation (HOSE: C32)

25,100

-350 (-1.38%)
05/18/2021 15:00

Open25,350

High25,400

Low25,000

Vol126,200

Market Cap.377.26

Remain Bid52,200

Remain Ask31,500

52Wk High29,600

52Wk Low19,100

52Wk Avg Vol189,891

Frgn Buy1,000

Frgn Owned(%)14.80

Dividend2,400

Dividend Yield0.09

Beta-

EPS*5,070

P/E5.02

F P/E4.40

BVPS37,112

P/B0.69

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with C32: KSB CTI VNM D2D HPG
Trending: HPG (157,681) - VNM (133,869) - MBB (125,367) - ROS (123,853) - STB (107,683)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.