CTCP CIC39 (HOSE: C32)

CIC39 Corporation

25,850

-250 (-0.96%)
07/05/2021 15:00

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,650

KLGD75,200

Vốn hóa388.53

Dư mua15,100

Dư bán7,800

Cao 52T 29,600

Thấp 52T19,100

KLBQ 52T189,366

NN mua-

% NN sở hữu14.99

Cổ tức TM2,400

T/S cổ tức0.09

Beta-

EPS*5,070

P/E5.15

F P/E3.39

BVPS37,112

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng C32: KSB NNC VNM DHA ROS
Trending: HPG (131.110) - VNM (118.084) - ROS (101.858) - MBB (100.482) - TCB (97.531)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức Long An-24.33
CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước-80
CTCP Miền Đông -33.76
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức Long An-24.33
CTCP Miền Đông -33.76
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức Long An-24.16
CTCP Miền Đông -24.91
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.