Trending: HPG (67,633) - VNM (46,432) - MWG (35,296) - HVN (33,021) - FPT (26,524)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Sai Gon Dong Nai Beer Joint Stock Company

Name: Sai Gon Dong Nai Beer Joint Stock Company

Abbreviation:SGDN

Address: Khu Phố 2 - Xa Lộ Hà Nội - P.Long Bình - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai

Telephone: (84.251) 3891771 - 3891277 - 3891772 - 3892883

Fax: (84.251) 3891770

Email:NULL

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Food Manufacturing

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất thực phẩm và đồ uống với các sản phẩm chủ yếu: Bia, Rượu, Nước giải khát và dịch vụ ăn uống...

- Tiền thân là Xí nghiệp cồn, rượu, bia, nước giải khát Đồng Nai được thành lập năm 1986; từ 01/01/2006 được UBND tỉnh quyết định chuyển đổi thành CTCP Bia - Nước giải khát Đồng Nai
- Năm 2007, đổi tên thành CTCP Bia Sài Gòn Đồng Nai

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.