Trending: HPG (66,380) - VNM (49,628) - MWG (47,469) - HVN (40,927) - FPT (34,810)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
04/17/2012Audited FS 2011
12/29/2010Resolution of 2010 Annual Shareholders Meeting
12/29/2010FS the first 6 month of 2008
12/29/2010Financial Statement for 2008

Hai Au Concrete Joint Stock Company

Name: Hai Au Concrete Joint Stock Company

Abbreviation:Hải Âu JSC

Address: 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm - P.Đa Kao - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 38963021 - 38960036

Fax: (84.28) 62807871

Email:haiau_concrete@yahoo.com

Website:http://www.betonghaiau.com

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Nonmetallic Mineral Product

Listing date:

Chartered capital: 10,225,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm, các loại cấu kiện bê tông cốt thép, cung cấp dịch vụ bơm bê tông
- Xây lắp, thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hệ thống cấp thoát nước
- Trang trí nội thất, san lấp mặt bằng
- Đầu tư kinh doanh nhà, môi giới bất động sản...

- Tiền thân CTy là Xí nghiệp Bê tông Hải Âu thành lập năm 1994.
- CTy hoạt động theo mô hình cổ phần từ năm 2006.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.