CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam (OTC: Barotex)

Barotex Vietnam Invesment & Trading ,. JSC

Mã xem cùng BAROTEX: BEL PCM VTB GELIMEX
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)