CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE)

Binh Duong Water Environment Joint Stock Company

31,500

300 (+0.96%)
03/12/2020 15:00

Mở cửa31,200

Cao nhất32,000

Thấp nhất30,900

KLGD1,208,280

Vốn hóa4,725

Dư mua16,570

Dư bán35,240

Cao 52T 31,700

Thấp 52T16,000

KLBQ 52T255,046

NN mua40,160

% NN sở hữu14.76

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,540

P/E12.28

F P/E9.96

BVPS16,702

P/B1.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BWE: TDM HPG MBB DRC TCB
Trending: HPG (92.014) - TCB (45.316) - MBB (44.539) - VNM (43.414) - HSG (34.468)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.78%

+/- Qua 1 tháng+28.31%

+/- Qua 1 quý+23.29%

+/- Qua 1 năm+35.23%

+/- Niêm yết+142.98%

Cao nhất 52 tuần (01/12/2020)*31,700

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*16,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,067,832

KLGD/Ngày (1 tháng)703,453

KLGD/Ngày (1 quý)443,864

KLGD/Ngày (1 năm)255,046

Nhiều nhất 52 tuần (24/11/2020)*2,614,180

Ít nhất 52 tuần (25/12/2019)*9,320

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.