Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS)

Baoviet Securities Company

16,600

-1,700 (-9.29%)
06/12/2022 14:59

Mở cửa18,500

Cao nhất18,500

Thấp nhất16,600

KLGD246,320

Vốn hóa1,198.52

Dư mua54,676

Dư bán150,400

Cao 52T 39,900

Thấp 52T11,600

KLBQ 52T262,863

NN mua-

% NN sở hữu7.31

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0.04

Beta1.78

EPS3,042

P/E6.02

F P/E4.66

BVPS30,545

P/B0.60

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng BVS: HPG BVH VND SHS SSI
Trending: HPG (243,188) - NVL (196,913) - DIG (124,650) - CEO (111,416) - PDR (96,632)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tập đoàn Bảo Việt. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, trái phiếu, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán. Trong chiến lược phát triển trung và dài hạn, BVS có kế hoạch trở thành Công ty chứng khoán cung cấp đa dịch vụ với mục tiêu... Xem thêm