CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS)

Baoviet Securities Company

9,800

-100 (-1.01%)
10/07/2020 15:05

Mở cửa9,900

Cao nhất9,900

Thấp nhất9,600

KLGD89,970

Vốn hóa708

Dư mua51,230

Dư bán75,030

Cao 52T 11,200

Thấp 52T7,900

KLBQ 52T66,295

NN mua25,000

% NN sở hữu25.58

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,693

P/E5.85

F P/E9.02

BVPS24,411

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BVS: SSI BVH HPG SHS LDG
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Bảo Việt