CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS)

Baoviet Securities Company

12,700

-200 (-1.55%)
20/03/2019 10:05

Mở cửa12,700

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,700

KLGD9,701

Vốn hóa917

Dư mua25,299

Dư bán18,399

Cao 52T 18,600

Thấp 52T11,600

KLBQ 52T29,645

NN mua-

% NN sở hữu28.91

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,430

P/E9.02

F P/E6.95

BVPS23,427

P/B0.54

Mã xem cùng BVS: CTG HPG ACB VND SSI
Trending: HPG (29.534) - VNM (27.751) - YEG (24.242) - CTG (22.034) - HSG (18.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Bảo Việt