Mã xem cùng BVFMC: FIT
Trending: HPG (25.974) - MWG (24.519) - VNM (23.672) - MBB (17.733) - VCB (17.096)