- Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• TelephoneNULL

Basic Information

Company typeFund Management
Establishment license05/UBCK-GPHÐQLQ
Business license
Tax code
Milestones
CTy được UBCKNN cấp giấy pháp thành lập và đi vào hoạt động ngày 08/11/2005
Headquarter
• AddressTầng 5 - Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt - Số 8 - Lê Thái Tổ - Q.Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội
• Telephone(84.24) 3928 9589
• Fax(84.24) 3928 9590
• Emailbaovietfund@baoviet.com.vn
• Websitewww.baovietfund.com.vn
Representative offices