Bavico Joint Stock Company (OTC: BVC)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with BVC: MBB PHC PVC SJF SJS
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Sản xuất các loại phôi, chai nhựa ( PET)

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• Telephone(84.274) 3782473

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• AddressẤp Bình Đáng - X.Bình Hòa - H.Thuận An - T.Bình Dương
• Telephone(84.274) 378 2473
• Fax(84.274) 374 3870
• Emailinfo@bavico.com.vn
• Websitehttp://bavico.com.vn
Representative offices
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.