CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (HNX: BTS)

Vicem But Son Cement JSC

4,600

(%)
03/08/2020 15:08

Mở cửa4,600

Cao nhất4,600

Thấp nhất4,200

KLGD1,400

Vốn hóa552

Dư mua100

Dư bán4,100

Cao 52T 5,000

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T2,366

NN mua-

% NN sở hữu0.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*486

P/E9.47

F P/E7.75

BVPS11,772

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTS: BCC DIG HPG HT1 BTU
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn