CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (UPCoM: BTR)

Binh Tri Thien Railway Joint Stock Company

4,100

(%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa4,100

Cao nhất4,100

Thấp nhất4,100

KLGD

Vốn hóa8

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,800

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T9

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,367

P/E3

F P/E3.40

BVPS12,102

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTR: AC4 MWG SDK TND BII
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên