CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

13,400

-100 (-0.74%)
24/02/2020 15:00

Mở cửa13,400

Cao nhất13,400

Thấp nhất13,200

KLGD20,080

Vốn hóa811

Dư mua3,610

Dư bán18,250

Cao 52T 14,500

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T22,390

NN mua-

% NN sở hữu9.49

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,270

P/E5.95

F P/E9.11

BVPS20,676

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: PPC POW NT2 QTP HND
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.55%

+/- Qua 1 tháng+4.28%

+/- Qua 1 quý+9.39%

+/- Qua 1 năm+6.37%

+/- Niêm yết+74.50%

Cao nhất 52 tuần (12/03/2019)*14,521

Thấp nhất 52 tuần (06/05/2019)*11,492

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)17,170

KLGD/Ngày (1 tháng)33,856

KLGD/Ngày (1 quý)12,714

KLGD/Ngày (1 năm)22,390

Nhiều nhất 52 tuần (12/03/2019)*318,370

Ít nhất 52 tuần (22/10/2019)*10