CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

14,550

(%)
15/01/2021 15:00

Mở cửa14,600

Cao nhất14,700

Thấp nhất14,550

KLGD9,600

Vốn hóa880.07

Dư mua17,400

Dư bán15,500

Cao 52T 15,400

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T34,920

NN mua300

% NN sở hữu9.68

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,016

P/E4.82

F P/E8.32

BVPS20,061

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: PPC VNM SBA POW PVC
Trending: HPG (70.446) - MBB (68.957) - TCB (54.516) - VNM (51.617) - STB (48.589)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.02%

+/- Qua 1 tháng+3.56%

+/- Qua 1 quý+2.46%

+/- Qua 1 năm+31.58%

+/- Niêm yết+88.06%

Cao nhất 52 tuần (22/04/2020)*15,426

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*10,222

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)19,440

KLGD/Ngày (1 tháng)20,174

KLGD/Ngày (1 quý)14,948

KLGD/Ngày (1 năm)35,058

Nhiều nhất 52 tuần (10/04/2020)*482,640

Ít nhất 52 tuần (20/01/2020)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.