CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

14,650

100 (+0.69%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa14,550

Cao nhất14,650

Thấp nhất14,550

KLGD11,070

Vốn hóa886

Dư mua3,950

Dư bán1,220

Cao 52T 16,600

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T26,228

NN mua-

% NN sở hữu9.59

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,016

P/E4.82

F P/E8.32

BVPS20,029

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: NT2 POW HPG AMV BWE
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.38%

+/- Qua 1 tháng-1.01%

+/- Qua 1 quý-2.33%

+/- Qua 1 năm+17.20%

+/- Niêm yết+75.95%

Cao nhất 52 tuần (22/04/2020)*16,600

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*11,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)8,840

KLGD/Ngày (1 tháng)40,875

KLGD/Ngày (1 quý)35,425

KLGD/Ngày (1 năm)26,228

Nhiều nhất 52 tuần (10/04/2020)*482,640

Ít nhất 52 tuần (22/10/2019)*10