CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

12,850

50 (+0.39%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa13,500

Cao nhất13,500

Thấp nhất12,800

KLGD12,930

Vốn hóa777

Dư mua3,310

Dư bán12,480

Cao 52T 14,500

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T24,856

NN mua-

% NN sở hữu9.50

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,270

P/E5.64

F P/E8.64

BVPS20,676

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: POW PPC EVF HPG CTG
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa