CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

13,600

-150 (-1.09%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa13,800

Cao nhất13,800

Thấp nhất13,500

KLGD16,970

Vốn hóa823

Dư mua5,720

Dư bán5,150

Cao 52T 14,500

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T23,358

NN mua-

% NN sở hữu9.49

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,270

P/E6.06

F P/E9.28

BVPS20,676

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: HND PPC QTP POW NT2
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa