CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

14,300

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa14,150

Cao nhất14,350

Thấp nhất14,150

KLGD11,690

Vốn hóa865

Dư mua18,800

Dư bán12,090

Cao 52T 15,400

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T30,536

NN mua-

% NN sở hữu9.62

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,016

P/E4.74

F P/E8.18

BVPS20,029

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: BMC BTT TDC CHP GEG
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa