CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

13,500

-200 (-1.46%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa13,550

Cao nhất13,600

Thấp nhất13,500

KLGD21,750

Vốn hóa817

Dư mua5,840

Dư bán8,210

Cao 52T 14,500

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T22,811

NN mua-

% NN sở hữu9.49

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,270

P/E6.04

F P/E9.25

BVPS20,676

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: PPC POW NT2 HND QTP
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

08/05/2013 08/05/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

30/06/2009 30/06/2009