CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

13,550

850 (+6.69%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa13,550

Cao nhất13,550

Thấp nhất12,700

KLGD175,220

Vốn hóa820

Dư mua48,340

Dư bán

Cao 52T 13,900

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T16,204

NN mua-

% NN sở hữu9.50

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,016

P/E4.21

F P/E8.57

BVPS20,291

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: NT2 PPC DPM HND POW
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Huỳnh LinCTHĐQT1960Đại học/KS T.bị Điện24,061,7791995
Ông Châu Thanh CầnTVHĐQT-N/aN/A
Ông Đoàn Ngọc NhânTVHĐQT-N/a9,624,711N/A
Ông Lê Thế SơnTVHĐQT1962CN TCKT670,000Độc lập
Ông Lê Văn HuyTVHĐQT/Phó TGĐ1970KS Điện công nghiệp14,437,067N/A
Bà Trần Thị Bảo XuânKTT1973CN Kinh tế2001
Bà Phan Thị Thùy LinhTBKS-N/a1998
Ông Đinh Tuấn AnhThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Thanh HươngThành viên BKS1969ThS QTKD/CN Kinh tếN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Huỳnh LinCTHĐQT1960Đại học/KS T.bị Điện24,061,7791995
Ông Châu Thanh CầnTVHĐQT-N/aN/A
Ông Đoàn Ngọc NhânTVHĐQT-N/a9,624,711N/A
Ông Lê Thế SơnTVHĐQT1962CN TCKT670,000Độc lập
Ông Nguyễn Tiến DũngTGĐ/TVHĐQT1968KS C.T.Máy/ThS QTKD14,440,2671992
Bà Trần Thị Bảo XuânKTT1973CN Kinh tế2001
Bà Phan Thị Thùy LinhTBKS-N/a1998
Bà Nguyễn Thị HườngThành viên BKS-N/a2013
Bà Nguyễn Thị Thanh HươngThành viên BKS1969ThS QTKD/CN Kinh tếN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Huỳnh LinCTHĐQT1960Đại học/KS T.bị Điện24,061,7791995
Ông Châu Thanh CầnTVHĐQT-N/aN/A
Ông Đoàn Ngọc NhânTVHĐQT-N/a9,624,711N/A
Ông Lê Thế SơnTVHĐQT1962CN TCKT670,000Độc lập
Ông Nguyễn Tiến DũngTGĐ/TVHĐQT1968KS C.T.Máy/ThS QTKD14,440,2671992
Bà Trần Thị Bảo XuânKTT1973CN Kinh tế2001
Bà Phan Thị Thùy LinhTBKS-N/a1998
Bà Nguyễn Thị HườngThành viên BKS-N/a2013
Bà Nguyễn Thị Thanh HươngThành viên BKS1969ThS QTKD/CN Kinh tếN/A