CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR)

Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited

9,300

(%)
23/08/2019 15:02

Mở cửa9,300

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,100

KLGD2,017,830

Vốn hóa28,835

Dư mua1,545,870

Dư bán868,670

Cao 52T 20,700

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T1,881,189

NN mua11,700

% NN sở hữu41.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*81

P/E114.79

F P/E9.81

BVPS10,379

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSR: QNS OIL POW HPG VNM
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn