CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR)

Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited

9,200

(%)
06/12/2019 15:02

Mở cửa9,200

Cao nhất9,200

Thấp nhất9,000

KLGD883,466

Vốn hóa28,525

Dư mua1,687,034

Dư bán1,465,434

Cao 52T 15,500

Thấp 52T8,700

KLBQ 52T1,682,595

NN mua-

% NN sở hữu41.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*81

P/E113.40

F P/E9.69

BVPS10,502

P/B0.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSR: POW QNS FLC HPG OIL
Trending: VNM (27.919) - HPG (22.898) - FLC (19.697) - MWG (18.923) - MSN (18.630)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn