CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR)

Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited

9,700

100 (+1.04%)
19/08/2019 14:52

Mở cửa9,700

Cao nhất9,900

Thấp nhất9,600

KLGD1,060,620

Vốn hóa30,075

Dư mua401,680

Dư bán1,129,980

Cao 52T 20,700

Thấp 52T9,600

KLBQ 52T1,879,283

NN mua100

% NN sở hữu41.13

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS81

P/E118.62

F P/E10.14

BVPS10,379

P/B0.93

Mã xem cùng BSR: QNS OIL POW HPG VNM
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn