CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH)

Saigon - Hanoi Beer Coporation

19,400

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa19,400

Cao nhất19,400

Thấp nhất19,400

KLGD

Vốn hóa349

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,900

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T34

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,215

P/E6.03

F P/E7.59

BVPS14,034

P/B1.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSH: BSL ITA BSQ BSR SAB
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội