CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH)

Saigon - Hanoi Beer Coporation

15,000

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa270

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,900

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T90

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,215

P/E4.67

F P/E14.87

BVPS14,034

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSH: BBC BSP LPB SHBVINACOMIN THB
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-3.23%

+/- Qua 1 quý-18.03%

+/- Qua 1 năm-35.59%

+/- Niêm yết-36.01%

Cao nhất 52 tuần (25/09/2019)*24,917

Thấp nhất 52 tuần (11/08/2020)*14,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)100

KLGD/Ngày (1 tháng)613

KLGD/Ngày (1 quý)227

KLGD/Ngày (1 năm)90

Nhiều nhất 52 tuần (07/09/2020)*12,700

Ít nhất 52 tuần (29/04/2020)*15