CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH)

Saigon - Hanoi Beer Coporation

25,000

(%)
15/01/2021 15:01

Mở cửa25,000

Cao nhất25,000

Thấp nhất25,000

KLGD

Vốn hóa450

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,500

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T184

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,215

P/E7.78

F P/E24.78

BVPS14,795

P/B1.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSH: FMC SAB PHN DVP LPB
Trending: HPG (69.210) - MBB (65.103) - STB (52.469) - TCB (52.212) - VNM (50.252)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.