CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH)

Saigon - Hanoi Beer Coporation

21,000

(%)
27/01/2021 15:02

Mở cửa21,000

Cao nhất21,000

Thấp nhất21,000

KLGD

Vốn hóa378

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,000

Thấp 52T13,700

KLBQ 52T184

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,215

P/E6.53

F P/E20.81

BVPS15,073

P/B1.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSH: HAD NST SAB SCD SHBVINACOMIN
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.