CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH)

Saigon - Hanoi Beer Coporation

15,000

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa270

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,900

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T90

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,215

P/E4.67

F P/E14.87

BVPS14,034

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSH: BBC BSP LPB SHBVINACOMIN THB
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội