CTCP Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA)

Buon Don Hydropower JSC

13,700

900 (+7.03%)
01/04/2020 15:02

Mở cửa12,800

Cao nhất13,700

Thấp nhất12,800

KLGD3,700

Vốn hóa725

Dư mua12,000

Dư bán12,000

Cao 52T 15,000

Thấp 52T11,900

KLBQ 52T8,708

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,510

P/E5.12

F P/E8.15

BVPS13,452

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSA: TV4 BSR EVF TV2 CHP
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Buôn Đôn