CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (UPCoM: BRS)

Ba Ria Urban Service JSC

22,800

(%)
24/09/2021 15:05

Mở cửa22,800

Cao nhất22,800

Thấp nhất22,800

KLGD

Vốn hóa103.56

Dư mua1,211

Dư bán500

Cao 52T 25,900

Thấp 52T11,700

KLBQ 52T173

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0.06

Beta0.24

EPS*3,264

P/E6.98

F P/E7.70

BVPS13,972

P/B1.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng BRS: BSR PVS PVD OIL PVT
Trending: HPG (119,244) - MBB (92,328) - FLC (63,162) - VNM (61,768) - HVN (60,736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.