CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

11,000

(%)
08/07/2020 15:00

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa136

Dư mua

Dư bán4,200

Cao 52T 12,000

Thấp 52T8,700

KLBQ 52T1,233

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E6.95

F P/E5.41

BVPS15,835

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: GVR BMC CSM AAA ACC
Trending: HPG (50.276) - VNM (36.884) - FLC (28.596) - ITA (28.083) - ROS (26.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành