CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

10,900

700 (+6.86%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa10,900

Cao nhất10,900

Thấp nhất10,900

KLGD10

Vốn hóa135

Dư mua1,030

Dư bán110

Cao 52T 10,900

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T1,304

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,592

P/E6.41

F P/E7.62

BVPS16,482

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: BSR BMP BRR BRS BSA
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.86%

+/- Qua 1 tháng+13.07%

+/- Qua 1 quý+21.64%

+/- Qua 1 năm+39.44%

+/- Niêm yết+39.76%

Cao nhất 52 tuần (22/01/2020)*10,900

Thấp nhất 52 tuần (12/02/2019)*7,768

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)10

KLGD/Ngày (1 tháng)10

KLGD/Ngày (1 quý)107

KLGD/Ngày (1 năm)1,304

Nhiều nhất 52 tuần (30/08/2019)*271,120

Ít nhất 52 tuần (11/02/2019)*10