CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

10,500

(%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD

Vốn hóa130

Dư mua250

Dư bán70

Cao 52T 10,900

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T1,290

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E6.64

F P/E7.84

BVPS16,472

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: BMP AAA CSM BMC SRC
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-3.23%

+/- Qua 1 quý+8.92%

+/- Qua 1 năm+22.11%

+/- Niêm yết+34.63%

Cao nhất 52 tuần (22/01/2020)*10,900

Thấp nhất 52 tuần (29/03/2019)*8,023

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)3

KLGD/Ngày (1 quý)17

KLGD/Ngày (1 năm)1,301

Nhiều nhất 52 tuần (30/08/2019)*271,120

Ít nhất 52 tuần (06/05/2019)*10