CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

11,000

(%)
09/07/2020 09:56

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD50

Vốn hóa136

Dư mua

Dư bán950

Cao 52T 12,000

Thấp 52T8,700

KLBQ 52T1,233

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E6.95

F P/E5.41

BVPS15,835

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: GVR AAA ACC BMP BMC
Trending: HPG (50.276) - VNM (36.884) - FLC (28.596) - ITA (28.083) - ROS (26.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.33%

+/- Qua 1 tháng+10%

+/- Qua 1 quý-7.95%

+/- Qua 1 năm+14.64%

+/- Niêm yết+41.04%

Cao nhất 52 tuần (06/04/2020)*11,950

Thấp nhất 52 tuần (18/11/2019)*8,690

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)17

KLGD/Ngày (1 tháng)69

KLGD/Ngày (1 quý)142

KLGD/Ngày (1 năm)1,233

Nhiều nhất 52 tuần (30/08/2019)*271,120

Ít nhất 52 tuần (24/07/2019)*10