CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

10,400

(%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa10,400

Cao nhất10,400

Thấp nhất10,400

KLGD

Vốn hóa129

Dư mua1,000

Dư bán2,450

Cao 52T 12,000

Thấp 52T8,700

KLBQ 52T1,195

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E6.57

F P/E5.12

BVPS16,019

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: DRC BMP GMD BTP APH
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành