CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

9,630

630 (+7%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa9,000

Cao nhất9,630

Thấp nhất9,000

KLGD30

Vốn hóa119

Dư mua2,110

Dư bán

Cao 52T 10,900

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T1,295

NN mua10

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E5.69

F P/E6.72

BVPS16,472

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: CSM ELC BRR BCE BCG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân trong nước1,401,49611.33Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nước ngoài38,7900.31
Tổ chức trong nước10,934,71188.36
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
29/12/2017Cá nhân nước ngoài7,5200.06Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước1,396,08611.28
CĐ Nhà nước8,503,23668.71TĐ CN Cao su Việt Nam và TCT CN Sài Gòn
Tổ chức nước ngoài36,6800.30
Tổ chức trong nước2,431,47519.65
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016Cá nhân nước ngoài21,6100.17Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước1,530,61112.37
CĐ Nhà nước2,457,57819.86
Tổ chức nước ngoài6,2400.05
Tổ chức trong nước8,358,95867.55