CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

11,950

(%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa11,950

Cao nhất11,950

Thấp nhất11,950

KLGD

Vốn hóa148

Dư mua

Dư bán70

Cao 52T 12,000

Thấp 52T8,100

KLBQ 52T1,295

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E7.55

F P/E8.93

BVPS16,472

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: AAA BMP DRC CSM DAG
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011