Binh Thuan Petroleum Material Joint Stock Company (OTC: BPMC)

Trending: HPG (50,150) - VNM (36,421) - FLC (28,285) - ITA (27,659) - MWG (26,082)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
12/02/2010FS 2009
12/02/2010Summary FS 2008
12/02/2010FS 2007
12/02/2010Annual report 2007
12/02/2010FS 2006

Binh Thuan Petroleum Material Joint Stock Company

Name: Binh Thuan Petroleum Material Joint Stock Company

Abbreviation:BPMC

Address: 97 - Trần Hưng Đạo - Tp.Phan Thiết - T.Bình Thuận

Telephone: (84.252) 3822467 - 3828657

Fax: (84.252) 3828274

Email:binhthuanpmc@yahoo.com

Website:http://www.binhthuanpmc.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Retail Trade

Industry: Furniture and Home Furnishings Stores

Listing date:

Chartered capital: 19,065,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 4803000019

Issued date: 12/25/2003

Main business scope:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan ( xăng, dầu, nhớt, ga)
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh ( xăng, dầu, nhớt, ga)
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ( cho thuê văn phòng, kho bãi)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ ( ô tô chuyên dùng )
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- Sửa chữa các sản phẩm kim lọai đúc sẵn ( cột bơm, thiết bị xăng, dầu)
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
- Họat động hỗ trợ vận tải ( dịch vụ rửa xe, vô dầu mỡ)...

ItemsUnit
PriceVND
VolumeShares
Foreigner's, Yield%
Mkt CapbVND
Financial indicatorsmVND
EPS, BVPS, DividendVND
P/E, F P/E, P/BTimes
ROS, ROA, ROE%
1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.